Door verder te gaan op onze web site aanvaardt u tevens cookies te willen gebruiken die de navigatie vergemakkelijken. Voor meer informatie, ga naar het Beleid van de persoonlijke gegevens.

Sluiten

Het dichtstbijzijnde Schmidt Adviescentrum

Om uw favorites de bewaren, open My Account

Open een Account Inloggen

Bent u zeker deze favoriet te willen wissen

Gratis onze catalogussen downloaden

Wilt u de Schmidt productcatalogus rustig inkijken? 
Ontdek al onze collecties, bezield door uw wensen, vernieuwende of tijdloze creaties, designmodellen, nieuwe houtdessins en traditionele elementen in een nieuw jasje. Met de keukencatalogus, de opbergcatalogus, de badkamercatalogus en de catalogus voor tafels en stoelen maakt u kennis met het vakmanschap en de bijzonderheden die Schmidt zo uniek maken. 

Téléchargement d'un catalogue

De informatie die op u betrekking heeft en die wordt verzameld, wordt door SCHMIDT GROUPE verwerkt ten behoeve het versturen van catalogi. Ze worden bewaard gedurende 3 jaar als u een prospect blijft en voor een duur van 5 jaar als de vraag tot catalogus resulteert in een offerte. U heeft het recht om de gegevens die op u betrekking hebben in te zien, te wissen en over te dragen en het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, om de beperking ervan te vragen en om uw toestemming in te trekken, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in het reglement zijn voorzien. U heeft ook het recht om na uw overlijden instructies te geven over het lot van uw gegevens. U kunt al uw rechten uitoefenen door het formulier in te vullen op het volgende adres https://www.home-design.schmidt/nl-be/contact /. Tot slot kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.