Beleid bescherming persoonsgegevens

De website die toegankelijk is op http://www.home-design.schmidt (hierna "de Site" genoemd) is eigendom van SCHMIDT GROUPE S.A.S. (hierna "SCHMIDT" genoemd).
Het doel van het Beleid Persoonsgegevens (hierna te noemen het "Beleid") is om u te informeren over de manier waarop alle informatie over u die door SCHMIDT wordt verzameld, wordt verwerkt en om u te informeren over al uw rechten en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

SCHMIDT zet zich in voor de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens wanneer u de site gebruikt.
Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Beleid. SCHMIDT behoudt zich het recht voor om dit beleid vrijelijk te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Daarom nodigt SCHMIDT u uit om de laatste versie te raadplegen alvorens de site opnieuw te bezoeken.

I. Wat zijn persoonsgegevens?

De term "persoonsgegevens" verwijst naar elke informatie betreffende uw persoon aan de hand waarvan u direct of indirect kan worden geïdentificeerd (bv. uw naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, enz.)

II. Hoe werkt het verzamelen en beschermen van persoonsgegevens?

1. Wie verzamelt en beschermt mijn persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is de SCHMIDT GROUPE SAS.

 

2. Wanneer verzamelt SCHMIDT mijn persoonsgegevens?

• Wanneer ik een formulier met mijn persoonsgegevens invul of mij inschrijf voor de nieuwsbrief

Wanneer u een afspraak aanvraagt, een klantenaccount aanmaakt, zich inschrijft op de nieuwsbrief of een contact- of aanmeldingsformulier invult, verzamelen wij uw persoonsgegevens:

Om uw vragen te beantwoorden (informatie-aanvragen, afspraken etc.),
Om u optimaal te laten profiteren van de functionaliteiten van onze site (aanmaken van een klantaccount),
Voor onderzoeks- en analysedoeleinden,
Om u op uw verzoek reclamecatalogi, nieuwsbrieven, verkoop- en direct-marketingactiviteiten toe te sturen.
De informatie die over u wordt verzameld uit de formulieren die u invult, wordt elektronisch verwerkt door SCHMIDT.

• Wanneer ik de klantendienst van SCHMIDT bel

Na een telefoontje naar de klantendienst van SCHMIDT, verzamelen wij uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw verzoeken.
Wij informeren u ook dat uw telefoongesprek door SCHMIDT kan worden opgenomen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
Alleen geautoriseerde personen van de klantendienst, evenals dienstverleners en onderaannemers die bij dit doel betrokken zijn, hebben toegang tot deze registratie.
U kunt bezwaar maken tegen deze opname door de medewerker hiervan aan het begin van uw gesprek op de hoogte te brengen.

• Via cookies

Cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd, stellen SCHMIDT ook in staat om gegevens over u te verzamelen en in het bijzonder om u te identificeren. Voor meer informatie over cookies, zie sectie IV.

3. Welke gegevens worden verzameld?

SCHMIDT verzamelt uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw verzoeken. Voor elk van uw aanvragen is het verzamelen van bepaalde gegevens van essentieel belang. Het is dus mogelijk dat SCHMIDT niet in staat is om te reageren op een van uw verzoeken als u niet de persoonsgegevens wilt verstrekken die nodig zijn voor de behandeling van een dergelijk verzoek.

4. Wat is het doel van de verwerking?

De verzamelde gegevens worden in voorkomend geval gebruikt om te reageren op uw verzoeken, om een account aan te maken en te beheren op de Site, voor onderzoek, analyse of commerciële en marketingdoeleinden. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u een gepersonaliseerde weergave van de Site te bieden.

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Het verzamelen van persoonlijke gegevens en de verwerking door SCHMIDT is gebaseerd op het legitieme belang of de toestemming van de betrokkene, al naar gelang het geval.

6. Wie zijn de ontvangers van de verzamelde gegevens?

De verzamelde informatie wordt doorgegeven aan de belanghebbenden die nodig zijn om uw aanvragen volledig af te handelen. Meer in het bijzonder zijn de begunstigden SCHMIDT, haar dienstverleners en onderaannemers die betrokken zijn bij de verwezenlijking van het beoogde doel en, waar nodig, de dealers van de Schmidt-groep.

7. Wie is verantwoordelijk voor de hosting van de gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers die in de Europese Unie worden gehost.

8. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

SCHMIDT bewaart de gegevens gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld, vermeerderd met de tijd die SCHMIDT nodig heeft om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of een wettelijk toegestane periode.

De gegevens die worden verzameld met het oog op het aanmaken en beheren van een account worden bewaard totdat de account wordt verwijderd of gedeactiveerd. Na deze periode worden de gegevens gearchiveerd, met beperkte toegang, voor een periode van 3 jaar.

De gegevens die worden verzameld om uw vragen, klachten, verzoeken of aanvragen te beantwoorden, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw vragen, klachten, verzoeken of aanvragen te behandelen of te beantwoorden, vermeerderd met de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn.

De gegevens die worden verzameld met het oog op prospectie worden bewaard voor de duur van de interactie tussen de betrokkene en de Site of de nieuwsbrief waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven, vermeerderd met een periode van 3 jaar.

9. Wat zijn mijn rechten?

U hebt recht op toegang, rectificatie, verwijdering of overdracht van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 en de Wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd.
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om legitieme redenen of om de verwerking te beperken.

Om uw rechten uit te oefenen of uw gegevens bij te werken, kunt u ervoor kiezen om uw verzoek in te dienen:

- Ofwel door de site te bezoeken en het formulier op navolgende pagina in te vullen: https://www.home-design.schmidt/nl-be/contact

- Ofwel schriftelijk per post gericht aan:

SCHMIDT GROUPE
5 rue Clémenceau
68660 LIEPVRE
FRANKRIJK

Bij een verzoek tot verwijdering van uw gegevens, kunnen wij deze echter zo lang in ons archief bewaren als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en in het bijzonder om onrechtmatig gedrag na het verwijderen van uw account te voorkomen (hergebruik van uw oude account door een derde partij).

In elke e-mail die SCHMIDT u stuurt, is ook een link opgenomen om u af te melden voor de nieuwsbrief.

III. Wat is een geolokalisatiedienst?

Wanneer u een computer, tablet, smartphone of ander apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot de Sites en gebruik te maken van sommige van onze diensten, kunnen wij, met uw toestemming, gegevens verzamelen over uw fysieke locatie. Dit wordt geolokalisatie genoemd.

Met deze geolokalisatiedienst kunnen wij u in real-time informeren over de dichtstbijzijnde SCHMIDT-vestiging bij u in de buurt. Voor het opzetten van dit geolokalisatiesysteem is uw toestemming nodig. Deze informatie wordt uitsluitend opgeslagen en gebruikt om u optimale informatie te verstrekken voor de duur van uw bezoek aan de Site. Zodra u de site verlaat, houden wij deze gegevens niet meer bij.

IV. Hoe worden de cookies beheerd?

1. Wat is een ‘cookie’?

Bij het gebruik van de Site kan informatie met betrekking tot de navigatie worden opgeslagen in tekstbestanden die ‘cookies’ worden genoemd en op uw apparaat worden geïnstalleerd.

Cookies hebben betrekking op alle tracers die op uw harde schijf worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze maken het mogelijk om bepaalde navigatiegegevens te verzamelen om het latere gebruik van een website te vergemakkelijken. De informatie in deze cookies kan alleen door de uitgever worden gelezen of gewijzigd.

2. Waarom gebruikt SCHMIDT cookies?

Cookies maken het voor u gemakkelijker om de Site op een later tijdstip te gebruiken door bepaalde informatie met betrekking tot uw surfgedrag vast te leggen.

Cookies die door SCHMIDT worden gebruikt, laten u toe om gemakkelijk toegang te krijgen tot uw persoonlijke ruimte door middel van identifiers of informatie die vervolgens wordt doorgegeven, om bepaalde informatie met betrekking tot een door u ingevuld formulier op de Site op te slaan.

SCHMIDT gebruikt de volgende cookies op de site:

Functionele cookies
Functionaliteitscookies (Cookies A/B testing)
Analytische cookies (Google Analytics)
Cookies voor het meten van websitebezoek en statistieken (Realytics analytische cookies)
Functionele cookies worden gebruikt om informatie op te slaan over een formulier dat u op de Site hebt ingevuld (bijv. registratie of toegang tot uw account).

Functionaliteitscookies worden gebruikt om alternatieve versies van de Site te testen of dynamisch te wijzigen. Ze stellen de gebruiker ook in staat om inhoud te bekijken die is aangepast aan hun surfgeschiedenis.

Analytische cookies stellen SCHMIDT in staat om de ergonomie van de Site te verbeteren door het opstellen van statistieken (aantal bezoeken, bekeken pagina's, bestede tijd, etc.).
Publieks- en statistische cookies zijn cookies waarvoor de CNIL geen toestemming vereist en die gebruikt worden om de prestaties van de digitale tv-campagnes van adverteerders te meten. Meet- en statistiekencookies verzamelen geen persoonlijke of gevoelige gegevens en kunnen worden uitgeschakeld op de opt-out pagina van Realytics.

3. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot het plaatsen van cookies?

U hebt de mogelijkheid om de traceerbaarheid van cookies in uw webbrowser in te stellen (in het menu van uw browser). De instellingsprocedure verschilt afhankelijk van de gebruikte browser en dient te worden uitgevoerd op elke gebruikte terminal.

U heeft dus de keuze om het plaatsen van cookies te aanvaarden of te weigeren wanneer u op de Site surft. U kunt uw eerste keuze op elk moment wijzigen.

Om de cookies van Google Analytics te verwijderen, gaat u naar de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

• Als ik akkoord ga met het plaatsen van cookies

Voor de plaatsing van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Zo kunnen er, na uw toestemming, cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. Alleen de uitgever heeft toegang tot de cookies en kan deze wijzigen.

• Als ik het plaatsen van cookies weiger

Als u weigert om de cookies op uw harde schijf op te slaan onder voorbehoud van toestemming, kunnen sommige browserfuncties worden gewijzigd.
Wij wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de slechte werking van de Site af indien u weigert de cookies te accepteren die nodig zijn voor een goede navigatie.

4. Uw cookievoorkeuren wijzigen

Hier kunt u uw cookies wijzigen.

V. Wat is de link tussen de Site en de sociale netwerken die ik gebruik?

Wanneer u verbonden bent met sociale netwerken en tegelijkertijd op de Site surft, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de servers van de sociale netwerken en die van de Site.
De inhoud van de Site kan immers gedeeld worden via sociale netwerken (Facebook, Pinterest, Youtube, Instagram, Twitter etc.).

Indien u niet wilt dat het sociale netwerk uw informatie verzamelt via de Site, dient u de verbinding met het sociale netwerk te verbreken voordat u de Site bezoekt.
Voor meer informatie over de bescherming en geheimhouding van uw persoonsgegevens, raden wij u aan de privacy policy van de gebruikte sociale media te raadplegen.

VI. Hoe zit het met blogs? Hoe gebruik ik deze?

SCHMIDT heeft een blog op het volgende adres: blog.home-design.schmidt (hierna de "Blog" genoemd).

Op de Blog kunt u commentaar plaatsen waardoor u kunt bijdragen aan de discussieonderwerpen die wij voorstellen. Commentaar kan persoonlijke gegevens bevatten die ten behoeve van het beheer van de blog worden verzameld en verwerkt door SCHMIDT, de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden bewaard zolang ze op de Blog verschijnen.
U wordt er echter op gewezen dat u te allen tijde kunt verzoeken om verwijdering van een van de door u geplaatste commentaren. In dit geval zal de verwerking van persoonsgegevens in het commentaar worden beëindigd.

Een moderator zal elke bijdrage verwijderen die geen verband houdt met het onderwerp van de discussie, de redactionele lijn van de site, of die in strijd is met de wet.
De Blog mag alleen worden gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met zijn doel. Elke publicatie van irrelevante, beledigende, kwetsende, lasterlijke of pornografische inhoud is verboden. In geval van oneigenlijk gebruik kan alleen de uitgever van het bericht, foto en/of video aansprakelijk worden gesteld.

VII. Hoe veilig is mijn navigatie op internet?

Om u een veilige navigatie te kunnen bieden, doen wij er alles aan om u de nodige veiligheid te garanderen tijdens het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

1. Kwaadwillig gebruik

Wij raden u aan uw wachtwoord te beschermen en met niemand te delen. Wij informeren u ook dat geen van de medewerkers van SCHMIDT u zal vragen om uw wachtwoord te verstrekken.
E-mails, links en wachtwoorden ontvangen van SCHMIDT mogen nooit aan derden worden doorgegeven om elk risico van identiteitsdiefstal te voorkomen.

Indien u misbruik van uw persoonlijke gegevens vaststelt of indien u een e-mail van SCHMIDT ontvangt die u als frauduleus beschouwt, gelieve onze diensten onmiddellijk te contacteren door het invullen van het formulier op de volgende pagina: https://www.home-design.schmidt/nl-be/contact

De veiligheid van uw netwerk berust evenwel uitsluitend bij u. SCHMIDT kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verzamelen van uw persoonsgegevens door andere operatoren tijdens uw bezoek aan het internet.

Wij raden u aan om up-to-date antivirussoftware op uw apparaat te installeren, een firewall te installeren en de toegang tot uw thuisnetwerk te controleren voor extra veiligheid.
Uw gebruik van de Site is op eigen risico en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In geen geval kan de uitgever van de Site aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade, voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van de Site of gelinkte sites. De inhoud van de Site wordt gepresenteerd zonder enige garantie van welke aard dan ook.

2. Inhoud van de site

Alle prijzen op de Site zijn slechts indicatief voor de markttrends. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft elke wederverkoper het recht om de verkoopprijzen vrij te bepalen.

De Site bevat informatie die beschikbaar wordt gesteld door externe bedrijven of hyperlinks naar andere sites die niet door SCHMIDT zijn ontwikkeld. De inhoud die op de site ter beschikking wordt gesteld, is louter informatief. Verwijzingen op de Site naar andere sites houden geen goedkeuring van die site of de inhoud ervan in. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie met onderscheidingsvermogen en kritisch denken te gebruiken. SCHMIDT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie, meningen en aanbevelingen verstrekt door derden.

VIII. Intellectueel eigendom

1. Intellectuele eigendomsrechten van SCHMIDT

SCHMIDT is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zowel de structuur als de inhoud van de site wereldwijd.

Derhalve behoren alle handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, video's, informatie en teksten in het bijzonder, uitsluitend toe aan SCHMIDT. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SCHMIDT of voor strikt privégebruik, is het niet toegestaan om deze elementen op de site te reproduceren, te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, te vertalen, te reproduceren, te verkopen, te publiceren, te exploiteren en te distribueren in een digitaal formaat of een ander formaat of medium dat tot op heden bekend of onbekend is.

Schending van deze dwingende bepalingen onderwerpen u en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet, in het bijzonder de artikelen L335-2 e.v. en L716-9 e.v. van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

WETTELIJKE INFORMATIE BETREFFENDE FORMULIEREN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
De informatie die over u wordt verzameld uit de gegevensverzamelingsformulieren (afspraakaanvraag, contactformulier, aanmaken van een persoonlijke ruimte, catalogusaanvraag en abonnement op de nieuwsbrief) wordt verwerkt voor de volgende doeleinden:

Beantwoorden van uw vragen en verzoeken,
Aanmaken en beheren van uw eigen persoonlijke ruimte op de site,
Versturen van nieuwsbrieven, catalogi (in PDF-formaat), aanbiedingen, enkel indien u dergelijke informatie wenst te ontvangen,
Voor onderzoeks- en analysedoeleinden.
Deze gegevens zijn bestemd voor SCHMIDT GROEP SAS, de verwerkingsverantwoordelijke, en kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers en dienstverleners, alsook, indien van toepassing, aan dealers van SCHMIDT, om het bovengenoemde doel na te streven.

U hebt het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, de beperking ervan te vragen en uw toestemming in te trekken, binnen de wettelijke voorziene voorwaarden en beperkingen.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op het volgende postadres:
SCHMIDT GROUPE – 5 rue Clémenceau – 68660 LIEPVRE
of via het formulier bereikbaar via navolgende link: Contact