Onze Garantie

Garantie - voorwaarden en uitzonderingen

- De garantie gaat in op de dag van levering.
- De garantie op meubelen heeft betrekking op constructie- en materiaalfouten, op voorwaarde dat deze materialen geen wijziging ondergingen waarvoor Schmidt geen uitdrukkelijke toe-stemming heeft gegeven.
- Schmidt levert aan de detaillist gratis vervangend materiaal. De detaillist kan, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de betreffende detaillist voorrij- en montagekosten in rekening brengen.
- Wanneer identiek vervangend materiaal niet meer leverbaar is, zal gelijkwaardig materiaal geleverd worden.
- 10 jaar garantie op meubelen geldt voor leveringen vanaf 01.01.2016.
- 25 jaar garantie op scharnieren, laden en korven geldt voor leveringen vanaf 01.01.2016.
- Verlichting kent een garantietermijn van 2 jaar.


Van de garantie zijn uitgesloten:

- Normale slijtage;
- De normale werking van hout, zoals dat bij elk natuurproduct op termijn gebruikelijk is;
- Schade veroorzaakt door apparatuur of het ondeskundig inbouwen daarvan;
- Schade veroorzaakt door onoordeelkundig of abnormaal gebruik, of extreme belasting;
- Schade ontstaan door verkeerde montage;
- Abnormale slijtage ten gevolge van een slecht onderhoud;
- Schade veroorzaakt door externe oorzaken, zoals waterschade, te hoge temperatuur, te hoge vochtigheid, stoten, een verkeerd gebruik en schadelijke onderhoudsproducten;
- Kleurveranderingen ten gevolge van zon- of maanlicht;
- Oxidatie van metalen onderdelen ten gevolge van een abnormale vochtigheidsgraad;
- Schade veroorzaakt door een chemische/bijtende omgeving of het gebruik van chemi-sche/bijtende producten of een langdurige blootstelling aan een niet-gematigd klimaat;
- Apparatuur valt niet onder de garantie van Schmidt. Hier wordt garantie verleend door de leverancier van de apparatuur, met de voorwaarden van de betreffende leverancier.